DETERMINATION OF THE ISSUE CONCERNING THE LIFT RESISTANCE FACTOR OF LIGHTWEIGHT CAR

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15802/stp2015/57098

Keywords:

traffic safety, rules for the calculation, car lift resistance factor, movement speed, lift resistance factor

Abstract

Purpose. The analytical study of the connection between the longitudinal force, acting on the light-weight car, lateral and vertical forces of interaction in the contact zone «wheel – rail» with the lift resistance factor value is to provide a simple relationships between them. Methodology. Research was conducted by the method of mathematical modeling of loading the freight car when driving at different speeds on straight and curved sections of a track. Findings. Even in the absence of «lift» accordingly the classical train stability theory, as the hinge-rod system, the presence of the longitudinal compressive forces may become a factor provoking cars derailment. The main reason of wheel climbing on rails is the combination of processes of dynamic interaction between the hunting vehicle and the track with simultaneous action of longitudinal compressive forces, and not the destabilization of train as a hingedrod system. To assess the impact of the longitudinal forces value on the lift resistance factor there are presented the calculation results for the empty gondola car motion, model No. 12-532, on 250 m radius curve with 150 mm rise and cross starting of car underframe relating to the track axis in 50 mm guiding section. The calculations were made in such a curve excluding the inertial forces from outstanding acceleration and taking into account the unbalanced acceleration with the permissible speed of 65 km/h. Originality. This study provides the technique of determining the lift resistance factor by longitudinal forces, which is somewhat different from the standard one, as well as evaluates impact of rolling stock speed on this factor. Practical value. The authors clarify the current method of determining the lift resistance factor by longitudinal forces and assess the impact of rolling stock speed on the value of this factor. From these studies one can conclude that because of cars hunting their lift is possible even when the train as hinge-rod system does not lose stability. The developed proposals allow reducing the number of car derailment by taking into account important parameters and characteristics during the process of calculation and design that increase their stability in the rail track especially in case of increased speed of freight trains.

Author Biographies

A. O. Shvets, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EDSD MBCSS, , Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +050 214 14 19

K. I. Zhelieznov, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EDSD MBCSS, Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 095 545 38 87

A. S. Akulov, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EDSD MBCSS, Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 067 178 16 90

O. M. Zabolotnyi, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EDSD MBCSS, Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 067 282 13 41

Ye. V. Chabaniuk, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan

EDSD MBCSS, Lazaryan St., 2, Dnіpropetrovsk, Ukraine, 49010, tel. +38 066 633 55 95

References

Analiz stanu bezpeky rukhu poizdiv u lokomotyvnomu hospodarstvi zaliznyts Ukrainy za 2010 rik [Analysis of traffic safety in railway locomotive economy of Ukraine in 2010 year]. Lokomotyv–Inform – Locomotive–Inform, 2010, no. 5, pp. 14-18.

Vershinskiy S.V., Danilov V.I., Chelnokov I.I. Dinamika vagonov [Dynamics of cars]. Moscow, Transport Publ., 1991. 360 p.

Vershinskiy S.V. Dinamika, prochnost i ustoychivost vagonov v tyazhelovesnykh i skorostnykh poyezdakh. [Dynamics, durability and the stability of cars in heavy and high-speed trains]. Sbornik trudov VNIIZhTa [Proc. Of All-Russian Research Railway Institute]. Moscow, Transport Publ., 1970, issue 425, 208 p.

Gruzovyye vagony kolei 1520 mm zheleznykh dorog SSSR: albom [Freight cars, a track of 1520 mm at railways of the USSR: The Album]. Moscow, Transport Publ., 1982. 111 p.

Gruzovyye vagony kolei 1520 mm zheleznykh dorog SSSR: albom-spravochnik [Freight cars 1520 mm track railways of the USSR: Album Directory]. Moscow, Transport Publ., 1989. 175 p.

Lazaryan V.A., Blokhin Ye.P., Stambler Ye.L. Dvizheniye legkovesnykh vagonov v sostavakh tyazhelovesnykh poyezdov. Voprosy dinamiki podvizhnogo sostava i primeneniya matematicheskikh mashin [Movement of lightweight cars in heavy trains. The dynamics of the rolling stock and the application of mathematical machines]. Trudy Dnepropetrovskogo instituta inzhenerov zheleznodorozhnogo transporta imeni akademika V. Lazariana [Studies of Dnepropetrovsk Institute of Railway Engineers named after Academician V. Lazaryan], 1966, issue 59, pp. 34-47.

Lazaryan V.A. Dinamica vagonov [Dynamics of cars]. Moscow, Transport Publ., 1964. 256 p.

Lazaryan V.A. Diynamica transportnykh sredstv [Dynamics of transportation facilities]. Kyiv, Naukova Dumka Publ., 1985. 528 p.

Myamlin S.V. Progress transporta – zalog razvitiya natsionalnoy ekonomiki [Transport progress as a pledge of national economy development]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2013, issue 1 (43), pp. 7-12. doi: 10.15802/stp2013/9786.

Akulov A.S., Zhelieznov K.I., Zabolotnyi A.N., Povstenko J.L., Chabanyuk E.V., Shvets A.O. Navchalni trenazhery mashynistiv lokomotyviv [Training simulators of locomotive drivers]. Tezy 74 Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Problemy ta perspektyvy rozvytku zaliznychnoho transportu» (15.05-16.05.2014). [Proc. of the 74rd Int. Sci. and Practical Conf. «Problems and Prospects of Railway Transport»]. Dnipropetrovsk, 2014, pp. 102-103.

Shvets А.А., Zhelieznov K.I., Akulov A.S., Zabolotnyi A.N., Chabaniuk E.V. Nekotoryye aspekty opredeleniya ustoychivosti porozhnikh vagonov ot vyzhimaniya ikh prodolnymi silami v gruzovykh poyezdakh [Some aspects of the definition of empty cars stability from lift their longitudinal forces in the freight train]. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015, issue № 4 (58), pp. 175-189. doi: 10.15802/stp2015/49281.

Normy dlya rascheta i proyektirovaniya novykh i moderniziruyemykh vagonov zheleznykh dorog MPS kolei 1520 mm (nesamokhodnykh) [Standards for strength calculations and design of the mechanical part of the new and modernized railway cars MPS, track of 1520 mm (unpowered)]. Moscow, VNIIIV–VNIIZhT Publ., 1983. 260 p.

Lazaryan V.A., Blokhin Ye.P., Stambler Ye.L. O dvizhenii legkovesnykh vagonov v sostavakh tyazhelovesnykh poyezdov [About motion of lightweight cars in the heavy trains]. Dnipropetrovsk, 1966. 38 p.

Danovich V.D., Rybkin V.V., Myamlin S.V., Reidemeister A.G., Tryakin A.G., Halipova N.V. Opredeleniye dopuskayemykh skorostey dvizheniya gruzovykh vagonov po zheleznodorozhnym putyam kolei 1520 mm [Determining the permissible speed of freight cars on railroad tracks of 1520 mm]. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana [Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan], 2003, issue 2, pp. 77-86.

Zheleznov K.I., Akulov A.S., Yevdomakha H.V., Zabolotnyi O.M., Chabaniuk Ye.V., Shvets A.O. Trenazher dlia navchannia mashynista mahistralnoho lokomotyva [Simulator for driver training of the main locomotive]. Patent UA, no. u 2013 09075, 2014.

Posmitiukha A.A. Analiz stanu bezpeky rukhu poizdiv u lokomotyvnomu hospodarstvi zaliznyts Ukrainy za 2008 rik [Analysis of traffic safety in railway locomotive economy of Ukraine in 2008]. Lokomotiv–Inform –Locomotive–Inform, 2009, no. 3/4, pp. 27-30.

Pravyla vyznachennia pidvyshchennia zovnishnoi reiky i vstanovlennia dopustymykh shvydkostei v kryvykh diliankakh kolii. TsP 02336 [The rules for superelevation determining of an outer rod and permissible speeds in curved sections of the track. TsP 02 336]. Kyiv, Ukrzaliznytsia Publ., 2013. 44 p.

Vershinskiy S.V., Lazaryan V.A., Lvov A.A., Blokhin Ye. P. Prodolnaya i poperechnaya dinamika 2-osnykh avtostsepnykh vagonov v tyazhelovesnykh poyezdakh i pri povyshennykh skorostyakh [Longitudinal and perpendicular dynamics of two axle automatic coupling cars in heavy trains and at the high speeds]. Moscow, VNIIZhT Publ., 1954. 312 p. No. I–05–54.

Vershinskiy S.V., Lazaryan V.A., Lvov A.A., Konashenko S.I., Korotenko M.L. Prodolnaya i poperechnaya dinamika 2-osnykh avtostsepnykh vagonov v tyazhelovesnykh poyezdakh i pri povyshennykh skorostyakh [Longitudinal and perpendicular dynamics of two axle automatic coupling cars in heavy trains and at the high speeds]. Moscow, VNIIZhT Publ., 1953. 351 p. No. I–05–54.

Pustovhar V.A. Analiz stanu bezpeky rukhu poizdiv u lokomotyvnomu hospodarstvi zaliznyts Ukrainy za 2009 rik [Analysis of traffic safety in railway locomotive economy of Ukraine in 2009]. Lokomotyv–inform – Locomotive–Inform, 2010, no. 3, pp. 14-17.

Zheleznov K. I., Akulov A. S., Yevdomakha H. V., Zabolotnyi O. M., Chabaniuk Ye. V., Shvets A. O. Kompiuterna prohrama «Obucheniye vozhdeniyu poyezdov mashinistov magistralnykh lokomotivov» [Computer program «Learning to drive trains of drivers in mainline locomotives»]. Certificate UA, no. 54184, 2014.

Shadur L.A. Vagony. Konstruktsiya, teoriya i raschet [Cars. Design, theory and calculation]. Moscow, Transport Publ., 1980. 440 p.

Anyakwo A., Pislaru C., Ball A. New Method for Modelling and Simulation of the Dynamic Behaviour of the Wheel-rail Contact. Intern. Journal of Automation and Computing, 2012, vol. 9, issue 3, pp. 237-247. doi: 10.1007/s11633-012-0640-6.

Kurhan D.M. Features of perception of loading elements of the railway track at high speeds of the movement. Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dnipropetrovskoho natsionalnoho universytetu zaliznychnoho transportu – Science and Transport Progress. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, 2015, issue 2 (56), pp. 136-145. doi: 10.15802/stp2015/42172.

Marquis B., Greif R. Application of Nadal limit in the prediction of wheel climb derailment (JRC2011-56064). Proc. of the ASME/ASCE/IEEE. 2011 Joint Rail Conf. (16.03.–18.03.2011). Pueblo, Colorado, USA, 2011. pp. 1-8. doi: 10.1115/jrc2011-56064.

Published

2015-12-25

How to Cite

Shvets, A. O., Zhelieznov, K. I., Akulov, A. S., Zabolotnyi, O. M., & Chabaniuk, Y. V. (2015). DETERMINATION OF THE ISSUE CONCERNING THE LIFT RESISTANCE FACTOR OF LIGHTWEIGHT CAR. Science and Transport Progress, (6(60), 134–148. https://doi.org/10.15802/stp2015/57098

Issue

Section

ROLLING STOCK AND TRAIN TRACTION