Specialization in areas of expertise

Витяг з Переліку
наукових фахових видань України,
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

(відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за  №148/21600)

 

Затверджено

наказами Міністерства

освіти і науки України

від 24.05.2018 № 527

від 16.07.2018 № 775

від 07.11.2018 № 1218

від 18.12.2018 № 1412

від 15.03.2019 № 358

від 07.05.2019 № 612

від 11.07.2019 № 975

від 15.10.2019 № 1301

від 28.12.2019 № 1643

від 17.03.2020 № 409

від 14.05.2020 № 627

від 02.07.2020 № 886

від 24.09.2020 № 1188

ІІ. Категорія «Б»

585 / Назва видання - Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Засновник (співзасновники) - Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Галузь науки, код (шифр) спеціальності або галузь знань. Дата включення (внесення змін), категорія:

Технічні спеціальності – 122, 132, 133, 273, 274, 275. (17.03.2020 «Б»)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 141. (02.07.2020 «Б»)

Теплоенергетика – 144. (02.07.2020 «Б»)

Технології захисту навколишнього середовища – 183. (24.09.2020 «Б»)

Будівництво та цивільна інженерія (192. 24.09.2020 «Б»)